Jon Fors-Skjæveland

Advokat - forretningsjuridisk

Jon Fors-Skjæveland arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, kjøpsrett og selskapsrett. Han har bred erfaring knyttet til rådgivning, kontraktsutarbeidelse og forhandlinger. Som en del av Virkes team for ideelle virksomheter har han særlig innsikt i problemstillinger knyttet til ideelle aktører. Fors-Skjæveland har som medlem av Forbrukertvistutvalget erfaring med rettsspørsmål innenfor kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Epost
Direktetelefon
952 05 925
Mobiltelefon
952 05 925

​Rettsområder:
Kontraktsrett, kjøpsrett, offentlige anskaffelser, selskapsrett, konkurranserett og strafferett.

Erfaring:
2010 – dd, Sensoroppdrag, Universitet i Oslo
2009 – dd, Advokat, Arbeidsrettssaker og forretningsjus Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
2006 – 2009, Dommerfullmektig Oslo tingrett (med studieopphold)
2004 – 2006, Dommerfullmektig Lyngdal tingrett/Tønsberg tingrett
2001 – 2003, Politifullmektig/Politiadvokat, Asker og Bærum Politidistrikt
1999 – 2001, Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justisdepartementet

Utdannelse:
2008, LLM - Master of European Law, Universitet i Stockholm
2003, Advokatbevilling
1998, Cand jur, Universitet i Oslo

Verv:
2009 – 2011 Leder av nemnden for godkjenning av renholdsvirksomheter (Virke)
2009 – 2011 Varamedlem Forsikringsklagenemda
2013 – Medlem av Forbrukertvistutvalget
2013 – Varamedlem Næringslivets Konkurranseutvalg 

Ansatte i samme avdeling