Virke.no

Cathrine Gundersen Walding

Advokat

Cathrine Gundersen Walding har betydelig erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelser, oppsigelser og forhandling av sluttpakker, samt omorganisering, nedbemanning og tariffspørsmål knyttet til dette.
Epost
Direktetelefon
470 22 993
Mobiltelefon
470 22 993

Rettsområder:
Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Erfaring:
2007 - dd.,     Advokatfullmektig og Advokat, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsrett
2005 - 2007, Juridisk rådgiver, Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
2004 - 2005, Rådgiver, Direktoratet for arbeidstilsynet
2002 - 2004, Skattejurist, Stavanger likningskontor
2002 - 2002, Førstekonsulent, Likestillingsombudet
2000 - 2001, Førstekonsulent, Oslo kommune, byrådsavdeling for Service- og byutvikling

Utdannelse:
2011: Advokatbevilling
2001: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo  

Ansatte i samme avdeling