Virke.no

Jarle Hammerstad

Leder Næringspolitikk

Medlem av strategisk ledergruppe i Virke med ansvar for etablering og gjennomføring av strategier. Har et særlig ansvar for myndighetskontakt.
Epost
Direktetelefon
918 71 526
Mobiltelefon
918 71 526
LinkedIn

Ansatte i samme avdeling