Geir Indal

Advokat

​Geir Indal er prosedyreadvokat i Virke. Han har betydelig prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett og håndterer prosessoppdrag i individuelle arbeidsrettslige saker for Virkes medlemsvirksomheter, samt saker for arbeidsretten. Han bistår også medlemmene på alle områder innen individuell og kollektiv arbeidsrett, med særlig vekt på opphør av arbeidsforhold, nedbemanninger, forhandling av sluttpakker og virksomhetsoverdragelser.  
Epost
Direktetelefon
918 88 645
Mobiltelefon
918 88 645

​Rettsområder:
Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Erfaring:
2013 - dd.,     Advokat, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsrett
2012 - 2013, Advokat, Kommuneadvokaten i Drammensregionen
2010 - 2012, Sorenskriver, Alstahaug tingrett
2009 - 2010, Dommerfullmektig, Tønsberg tingrett
2004 - 2009, Politiadvokat, Nordre Buskerud politidistrikt
2003 - 2004, Politifullmektig, Rogaland politidistrikt
2001 - 2003, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt
2000 - 2001, Førstekonsulent, Olje- og Energidepartementet

Utdannelse:
2004: Advokatbevilling
1994 - 2000: Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo
1991 - 1993: Høgskolekandidat økonomi og administrasjon, Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH)

Verv:
2013 - dd., Styremedlem, Norsk Arbeidsrettslig Forening

Ansatte i samme avdeling