Annecke Brantsæter Jenssen

Advokat

Annecke Brantsæter Jenssen har betydelig erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes største medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelser, oppsigelser og forhandling av sluttpakker, samt omorganisering, nedbemanning og tariffspørsmål knyttet til dette.
Epost
Direktetelefon
951 07 138
Mobiltelefon
951 07 138

​Rettsområder:
Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Erfaring:
2009 - dd.,    Advokat, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsrett
2008 - 2009, Advokat, vikariat, Akershus Fylkeskommune
2005 - 2008, Advokat, Crawford & Company Norway
1998 - 2001, Advokat, kontorfelle med advokatene Barfod, Asker
1993 - 1994, Advokatfullmektig, Advokatene Knutsen & Co, Sandvika
1988 - 1993, Rådgiver, Direktoratet for Arbeidstilsynet

Utdannelse:
1994: Advokatbevilling
1987: Cand.jur. Universitetet i Oslo

Ansatte i samme avdeling