Virke.no

Cathrine G. Jahnsen

Executive Programme Manager

Arbeider med ulike handelsfremmende program, hvor hensikten er å få økt eksport fra utviklingsland til Norge og Skandinavia. Dette innebærer utvikling og gjennomføring av kunnskapsoverføringsprosjekter, planlegging av delegasjoner, samt utvikling av bedrifter med mer.

Epost
Direktetelefon
900 95 090
Mobiltelefon
900 95 090

Ansatte i samme avdeling