Stein Johnsen

Bransjedirektør Virke Service

Bransjeansvarlig for bransjene som sorterer innunder service hvor de største er: Renhold, BPA, Helsetjenester, transport-logistikk, kantine og matleveranser, Studentsamskipnadene, Callsenter, Utleie arbeidskraft, utleide og forvaltning av eiendom.

Epost
Direktetelefon
905 31 647
Mobiltelefon
905 31 647

Ansatte i samme avdeling