Anders Aasland Kittelsen

Advokat - forretningsjuridisk

Anders Aasland Kittelsen har særlig erfaring fra entreprisekontrakter og offentlige anskaffelser på entreprenør og tilbydersiden. Han har bred erfaring med tvisteløsning, rådgivning og som kursholder.
Epost
Direktetelefon
930 98 491
Mobiltelefon
930 98 491

Rettsområder:
Kontraktsrett, Offentlige anskaffelser, konkurranserett, markedsføringsrett og prosedyre.

Erfaring:
2016 – dd, Advokat, Arbeidsrettssaker og forretningsjus Hovedorganisasjonen Virke
2007 – 2016, Advokatfullmektig, advokat og senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS
2012 Dommerfullmektig Ringerike tingrett
2010 Vikariat som advokat i Veidekke

Utdannelse:
2008, Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2007, LLM. – Master of European law, Durham University

Verv:
2017 - dd, Medlem Forbrukerklageutvalget
2016 - 2017 Medlem av Sektorstyret BAE i Standard Norge

Publikasjoner:
Horisontalt ansvar i konkurranser som følger anskaffelsesregelverket, Lov og Rett 4/2017 s. 215-229

Ansatte i samme avdeling