Virke.no

Johanne Kjuus

Fagsjef handel

Arbeider med analyse- og utredningsoppgaver knyttet til næringer og bransjer der Virke har medlemsbedrifter, med særlig fokus på varehandel generelt og dagligvarehandel spesielt, samt næringspolitisk arbeid spesielt knyttet opp mot og landbruks- og matpolitikken.

Epost
Direktetelefon
482 81 958
Mobiltelefon
482 81 958

Ansatte i samme avdeling