Anne Helene Lindseth

Fagsjef

Arbeider med politisk oppfølging av saker innenfor miljøpolitikk med et særlig fokus på problemstillinger innenfor miljøledelse og utvikling av miljøprosjekter.
Epost
Direktetelefon
970 63 601
Mobiltelefon
970 63 601

Ansatte i samme avdeling