Virke.no

Anne K. Eggen Lervik

Seniorrådgiver

Jobber med arbeidslivspolitikk spesielt rettet mot utdanning. Jobber med entreprenørskap i hele utdanningsløpet og er ansvarlig for Virkes engasjement på dette feltet. Arbeider også med fag – og yrkesopplæring, spesielt med ansvar for utdanningsprogrammet service og samferdsel.
Epost
Direktetelefon
416 78 518
Mobiltelefon
416 78 518

Ansatte i samme avdeling