Virke.no

Sverre McSeveny-Åril

Advokat/Direktør Virke Reise utland

Ansvarlig for å følge opp medlemmer innenfor reiselivsbransjen. Juridisk rådgiver i reisebransjejuridiske spørsmål. Arbeider både med nasjonale og internasjonale aktører. Bransjerelaterte saker på vegne av reisebransjemedlemmene i Virke.

Arbeider mye med transportrettslige emner og kontraktsrett. Han har spesiell kompetanse innen områdene pakkereise og passasjerrettigheter og har i tillegg omfattende erfaring med områdene markedsføringsrett, forbrukerrettigheter og EU-spørsmål. 

Epost
Direktetelefon
917 68 366
Mobiltelefon
917 68 366
Twitter
LinkedIn

​Rettsområder:
Reisejuss, kontraktsrett, markedsføringsrett og forbrukerrettigheter

Erfaring:
2014 – d.d.    Direktør Virke Reise Utland / Advokat Virke forretningsjuridisk
2009 – 2014   Juridisk seniorrådgiver/fagsjef, Forbrukerombudet
2008 – 2009   Trainee/Temporary Officer, EFTA-sekretariatet  
2006 – 2008   Juridisk rådgiver,  Forbrukerombudet
2006              Namsfullmektig,  Namsfogden i Oslo,

Utdannelse:

2017Advokatbevilling
2014 Advokatkurset
2005 Cand. jur (spesialfag: Commercial law og Public International Law)

Verv:
2015 – d.d.   Styremedlem - ECTAA board of Directors
2009 – 2012 Nemndsmedlem - Transportklagenemnda – fly
2009 – 2010 Utvalgsmedlem - Parkeringsforskriftsutvalg  

Ansatte i samme avdeling