Helen von Quillfeldt

HR konsept- og forretningsutvikler

Har et overordnet ansvar for utviklingen av Virkes tjeneste- og produktportefølje innen HR-området ut mot våre medlemmer. Våre HR-tjenester skal oppleves relevante og bidra til at medlemmene lykkes i sin virksomhet. Dette innebærer å ha innsikt i medlemmenes behov og trender på HR-feltet som påvirker ulike bransjer og yrkesgrupper.

Epost
Direktetelefon
952 84 685
Mobiltelefon
952 84 685

Ansatte i samme avdeling