Elisabeth Søhoel Røring

Advokat

Elisabeth Søhoel Røring har betydelig erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes største medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelser, oppsigelser og forhandling av sluttpakker, samt omorganisering, nedbemanning og tariffspørsmål knyttet til dette.

Epost
Direktetelefon
415 75 354
Mobiltelefon
415 75 354

Rettsområder:
Individuell og kollektiv arbeidsrett.

Erfaring:
2012 - dd.,     Advokat, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsrett
2011 - 2012, Advokat, Hovedorganisasjonen Virke, Forretningsjuridisk
2006 - 2011, Advokatfullmektig/advokat, Nørgård & Co. Advokatfirma AS

Utdannelse:
2008: Advokatbevilling
2006: EU-rett, International Dispute, Settlement & Litigation, Universitetet i Amsterdam
2005: Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Ansatte i samme avdeling