Wenche Risvik

Økonomikonsulent

Jobber med bokføring, scanning, remittering og avstemming av regnskap.
Epost
Direktetelefon
414 56 452
Mobiltelefon
414 56 452

Ansatte i samme avdeling