Virke.no

Eleni Simeou

Prosjektleder – Global handel

Prosjektleder for et nytt prosjekt om global handel.  Hovedmålet for prosjektet er å utvikle undervisningsmateriell til elever i den videregående skole og å heve kompetansen til lærere innen global handel, entreprenørskap, design og tekstillære.

Epost
Direktetelefon
909 68 579
Mobiltelefon
909 68 579

Ansatte i samme avdeling