Virke.no

Hege Stensland Sveen

Leder Forretningsjus/advokat

Hege Stensland Sveen arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, selskapsrett og markedsføringsrett. Stensland Sveen har som medlem av Markedsrådet samt som representant i Matbransjens Faglige Utvalg erfaring med mange ulike rettsspørsmål knyttet til markedsføringsloven. Hun er dessuten særlig engasjert i styrearbeid gjennom blant annet styreverv og hun holder kurs innen temaet.  Hun har i tillegg meget god kompetanse innenfor konkurranserett og EU/EØS rett.

Epost
Direktetelefon
911 70 250
Mobiltelefon
911 70 250

Rettsområder:

Kontraktsrett, selskapsrett, konkurranserett og markedsføringsrett.

Erfaring:

2008 – dd, Advokat,  Hovedorganisasjonen Virke
2001 – 2008, Rådgiver og seniorrådgiver, Konkurransetilsynet
1998 - 2001, Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer

Utdannelse:

2014: styrekompetanse I, BI
2001: Advokatbevilling
1997: Cand jur, Universitetet i Oslo (spesialfag selskapsrett)

Verv og utvalg

2015 -   Medlem i det regjeringsoppnevnte Hvitvaskingslovutvalget
2014 –  Medlem av Markedsrådet
2014 –  Representant i Matbransjen Faglige Utvalg
2014  -  Nemndsmedlem i disiplinærutvalget for Oslo Krets
2014 -  Styremedlem i Esmod Moteskole
2012 – 2013 Styremedlem i Stiftelsen Norwegian Fashion Institute
2008 – 2012 Medlem av Forsikringsklagenemnda, skade

Ansatte i samme avdeling