Virke.no

Robert Hval Straumann

Fagsjef handel

Jobber med analyser av arbeidsmarkedet og politikkområder som har betydning for hvordan arbeidsmarkedet virker. Er også involvert i arbeidet med miljø og klimapolitikk.

Epost
Direktetelefon
915 73 197
Mobiltelefon
915 73 197
Twitter

Ansatte i samme avdeling