Stian Sigurdsen

Direktør, Politikk, tariff og analyse

Jobber med politisk oppfølging av saker innen arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø, inkluderende arbeidsliv, likestilling, ikke-diskriminering og migrasjonsspørsmål.

Epost
Direktetelefon
959 97 190
Mobiltelefon
959 97 190

Ansatte i samme avdeling