Virke.no

Stian Sigurdsen

Leder arbeidslivspolitikk

Jobber med politisk oppfølging av saker innen arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø, inkluderende arbeidsliv, likestilling, ikke-diskriminering og migrasjonsspørsmål. Deltar i bransjeteam for Virke Reise Norge.
Epost
Direktetelefon
959 97 190
Mobiltelefon
959 97 190

Ansatte i samme avdeling