Tormod Skjerve

Seniorrådgiver

Jobber med arbeidslivspolitikk spesielt rettet mot framtidas kompetansebehov, strategi for livslang læring og samarbeid mellom akademia og næringslivet. Ansvar for å koordinere Virkes internasjonale engasjement.
Epost
Direktetelefon
976 54 380
Mobiltelefon
976 54 380

Ansatte i samme avdeling