Virke.no

Anne Thidemann

Bransjedirektør Virke Trening (frem til 1.8.2018)

Bransjeansvarlig for treningssenterbransjen.

Epost
Direktetelefon
906 85 048
Mobiltelefon
906 85 048
Twitter