Medlemskap i Virke

Virke representerer mer enn 20 000 virksomheter med over 225 000 ansatte fra mange ulike bransjer. Felles for dem alle er at de representerer fremtidens arbeidsliv – basert på kunnskap, tjenester og innovasjon.

Virkes grunntanke er at arbeidslivet virker best når arbeidsgiver og arbeidstaker går sammen om å skape verdier. 

Hovedorganisasjonen Virke er den raskest voksende hovedorganisasjonen i Norge.

Som medlem i Virke har du tilgang på

  • Arbeidsgiverstøtte – gode svar på vanskelige spørsmål
  • Kompetanseprogrammer (kurs, nettverk, lederutvikling med mer)
  • Rabattavtaler (opptil 40% rabatt)
  • Bransjefellesskap  - arenaer for bransjer arbeid utad
  • Utfordrer politikere på lover og bestemmelser