Medlemskap i Virke

Som hovedorganisasjon er vi bindeleddet mellom din bedrift, resten av bransjen og myndighetene. Vi lever av å løse problemer og utfordringer, og vet at det først og fremst dreier seg om å skape verdier for deg, dine medarbeidere og din bedrift.