Jeanette Fagerli-Quaino, Christian Endsjø, Sophie Maartman-Moe og Joakim Howlid er på plass i Styrke, som blir hovedorganisasjonen Virke sin nye digitale satsing.
Jeanette Fagerli-Quaino, Christian Endsjø, Sophie Maartman-Moe og Joakim Howlid er på plass i Styrke, som blir hovedorganisasjonen Virke sin nye digitale satsing.

STYRKE | Digitalisering for norske bedrifter

Styrke er en ny tjeneste fra Hovedorganisasjonen Virke. Målet vårt er å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å ta i bruk digitale verktøy som forenkler arbeidsoppgaver og frigjør tid.

Tester nå ut med pilotbedrifter

Vi er i en oppstartsfase og jobber nå med å utvikle en best mulig tjeneste. Første skritt er å jobbe med pilotbedrifter som vil markedsføre seg bedre i digitale kanaler. Bedriftene gir oss verdifull innsikt slik at det Styrke tilbyr gir bedriftene størst mulig verdi. Vi jobber samtidig med å utvikle flere spennende temaer.

Hvorfor ble Styrke opprettet?

Det er en jungel av leverandører der ute, og for mindre bedrifter er det vanskelig å vite hvem man skal velge. I Styrke finner du en gjeng engasjerte mennesker som kan gi deg råd på veien. Vi har funnet fram til digitale tjenester, løsninger og verktøy som passer godt for små bedrifters hverdag, kvalitetssikret produktene og jobber nå med å forhandle fram gode avtale.