Medlemspriser og betingelser

Hva koster medlemskap i Virke?

Medlemskontingent 2,1 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum kr 6 000. Samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av lønnssum.

Les mer

Medlemskontingent

Les mer

Vedtekter

Les mer