Medlemspriser og betingelser

Hva koster medlemskap i Virke?

Medlemskontingent 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum kr 6 200. Samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av lønnssum.

Les mer

Medlemskontingent

Les mer

Vedtekter

Les mer