Medlemspriser og betingelser

Hva koster medlemskap i Virke?

Medlemskontingent per år er 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum kr 6 200. Samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av lønnssum.

Fastbeløp kommer i tillegg - se prisoversikt under.

Les mer

Medlemskontigent

Vedtekter