Medlemspriser for Virke Trening

Medlemskontigent for enkeltsentre

Medlemskontigenten for enkeltsentre er Kr. 10 800 per senter.

Kontigentstruktur for kjeder

Kjeder som har flere enn 29 sentre, betaler et "grunnbeløp" på kr. 300 000, deretter kr. 3 000 per senter. Det vil si at fra og med senter nr. 30, betales kr. 3 000 per senter.

Virke Trenings kontingentstruktur er basert på at alle sentre i en kjede er medlemmer. Det er det antall sentre kjeden har pr. 31.12 året før danner grunnlaget for fakturering av medlemskontingent.

Fakturering en gang per år (følger Virkes faktureringsrutiner for medlemskap). Kjeder kan etter avtale faktureres 2 ganger per år.

Les mer