Kommunikasjonssjef Virke: Nær – Frempå – Kompetent

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagslige og langsiktige problemer. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste; å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

Som kommunikasjonssjef skal du forvalte Virke som merkevare gjennom et integrert og helhetlig kommunikasjonsarbeid. Virke har en spennende posisjon og skal fortsette å utfordre for politisk gjennomslag på vegne av medlemmene. Sammen med avdelingen skal du tydeliggjøre Virkes samfunnsrolle og sikre at organisasjonen fremstår som slagkraftig og enhetlig for medlemmene og internt i organisasjonen.

Vi ser etter en tydelig og samlende leder som evner å utnytte Virkes kommunikasjonsfaglige styrke i det videre arbeidet med organisasjonens posisjonering, omdømmebygging og merkevare.

Stillingen rapporterer til direktør for kommunikasjon og marked.
 

Ansvars -og arbeidsoppgaver

 • Strategisk, taktisk og operativt kommunikasjonsansvar fra a-å
 • Sikre og videreutvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi og implementering av denne
 • Jobbe for å oppnå et sentralisert, koordinert og integrert kommunikasjonsarbeid i avdelingen og i Virke som helhet
 • Sikre gode vurderinger, beslutninger og prioriteringer på bakgrunn av grundige analyser
 • Være en samlende leder som evner å motivere og dyktiggjøre kolleger og medarbeidere
 • Ansvar for kommunikasjonsavdelingens prosjekter og medarbeidere (personalledelse for 10 personer)
 • Bygge gode relasjoner og et godt samarbeid på tvers av Virkes forretningsområder og bransjer
 • Styrke og videreutvikle et sterkt og offensivt kommunikasjonsfaglig miljø som kontinuerlig skal drive Virke fremover
 • Bygge team som legger til rette for samarbeid, kompetanseutvikling –og utveksling

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring med kommunikasjonsledelse inkludert personalansvar
 • God kommunikasjonsfaglig kompetanse spesielt innen integrert kommunikasjonsarbeid
 • Forståelse for digital markedsføring og erfaring med strategisk bruk av ulike digitale kanaler
 • Erfaring fra endringsledelse anses som en fordel
 • Forståelse for skjæringspunktet mellom politikk, næringsliv og samfunn

Personlige egenskaper

 • Motiverer, dyktiggjør andre og sørger for utviklingsmuligheter for faglig sterke medarbeidere
 • Evner å skape engasjement og et godt samarbeidsklima
 • Fremstår robust og evner å arbeide effektivt i et hektisk miljø
 • Evner å etablere gode relasjoner og bygge formålstjenlige team og nettverk
 • Arbeider på en systematisk, metodisk og ryddig måte

 

Vi tilbyr

 • En viktig rolle i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og vekst
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med høy grad av selvstendighet og fleksibilitet
 • Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Er du interessert i denne stillingen?

Søk

Søknad sendes via Assessit, du går videre til deres søknadsskjema.