vacancy image

Virke støtter opp om den norske modellen og den verdien den har for norsk arbeidsliv og samfunnet for øvrig. Vi ønsker å styrke vår tariffavdeling og søker derfor etter en erfaren forhandler som vil få en sentral rolle i påvirkning av fremtidens organiserte arbeidsliv. Tariffavdelingen består av tolv medarbeidere, herunder sju forhandlingssjefer, og er en del av området for politikk, tariff og analyse. Totalt har området 31 medarbeidere.

Som forhandlingssjef i Virke har du ansvaret for å lede tariffoppgjør for Virkes tariffavtaler sammen med øvrige forhandlingsjefer, samt å etablere, forvalte og videreutvikle tariffavtaler i tråd med Virkes tariffstrategi.

Virkes tariffstrategi bygger på tre hovedprinsipper :

 • Virkes tariffavtaler skal være en konkurransefordel i et arbeidsliv som er i stadig endring.
 • Virkes tariffavtaler skal være rammepregete og åpne for lokale tilpasninger.
 • Virkes tariffavtaler skal være brukervennlige og attraktive verktøy på arbeidsplassene.

Hovedarbeidsoppgaver vil være: 

 • Lede og delta i tarifforhandlinger
 • Lede og delta i utredningsarbeid og utvalgsarbeid.
 • Representere Virke i ulike fora for partsamarbeid.

Du inngår i et team med flere forhandlingssjefer. Stillingen omfatter også nært samarbeid med rådgivere og advokater innenfor arbeidsrett, deltakelse i ulike prosjekter, rådgivning knyttet til tolkning av tariffavtaler og dialog med medlemmer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med forhandling av tariffavtaler innen privat og/eller offentlig sektor.
 • Kunnskap om og erfaring fra både to- og trepartssamarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse for å arbeide i grenselandet juss-politikk

Personlige egenskaper:

Vi søker en samfunnsengasjert medarbeider med en god forståelse av verdien av den norske modellen. Vi søker en medarbeider med høy integritet, gode samarbeidsevner og et ønske om å bidra i Virkes offensive arbeid med å utvikle tariffavtaler som er tilpasset fremtidens arbeidsliv. Du bør være en god relasjonsbygger og evne å tilpasse budskap til ulike målgrupper.

Vi kan tilby

 • En sentral, synlig og selvstendig rolle i en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og vekst
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et inspirerende kunnskapsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Uformelt, aktivt, hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Virke har lokaler på Solli plass i Oslo sentrum.

 

Søknadsfrist 01. mars

Ved spørsmål om stillingen kontakt

Er du interessert i denne stillingen?

Søk
Du blir sendt til Reachmee-skjema.