Virke Handel søker fagsjef retail/detaljhandel

Virke styrker konkurransekraften til handels- og tjenestenæringen, de som gir oss alt fra mat på bordet og klær på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. Kort sagt, de som får Norge til å Virke. Med over 21.000 små og store medlemsbedrifter i mange ulike bransjer, vet vi bedre enn noen hvor skoen trykker.

Vi jobber side om side med virksomhetene for å løse både hverdagens utfordringer og de mer langsiktige problemene. Våre folk er blant landets fremste spesialister på alt fra juss og lederstøtte, til markedsanalyse og politisk påvirkning. Med vår kompetanse, innsikt og verktøy får virksomhetene mer tid til det viktigste: å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet.

Detaljhandelen står foran en omfattende og kompleks omstilling. Internasjonale giganters inntreden i det norske markedet, nye digitale løsninger og kundeadferd i sterk endring gjør at konkurransearenaen trolig ser helt annerledes ut om noen få år. Det er en del av Virkes oppdrag å bidra til at medlemmene står bedre rustet til å møte den nye markedssituasjonen.

Vi søker derfor etter en ny fagsjef til Virke Handel.

 • Som ny fagsjef må du forstå detaljhandelens nye virkelighet, identifisere felles utfordringer på tvers av bransjeområder og utvikle nye arenaer der Virke kan være en katalysator og fasilitator for nye samarbeid og løsninger på tvers av bransjer.
 • Du skal bidra til å sikre at Virke oppleves som tett på våre medlemmers utfordringer og muligheter, og at vi lykkes med å engasjere medlemmene i saker som er vesentlige for utviklingen av en fremtidsrettet og bærekraftig handel.
 • Du må trives med mye medlemskontakt, forstå forretningsutvikling i moderne detaljhandel, være strukturert, evne å konseptualisere og framstå med troverdighet.
 • Du vil ha KAM-ansvar for en definert gruppe av medlemmer.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du forholder deg lett til folk på alle nivåer og snakker med positivitet, naturlig autoritet og overbevisning.
 • Du er nysgjerrig, utforskende og drivende, samtidig som du trives med å omsette medlemmers behov til konkrete prosesser og tjenestetilbud.
 • Du er en lagspiller – du liker å samarbeide og gjøre andre gode. Det er samtidig viktig at du tilfører resten av Virke-teamet kompetanse og egne vurderinger.
 • Du har betydelig erfaring fra eller kompetanse om moderne detaljhandel.
 • Du har god forståelse for de digitale driverne og mulighetene dette gir for norsk handel. Det er en fordel om du har erfaring med digital transformasjon i næringslivet.

Virke kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling
 • En organisasjon i utvikling 
 • Et aktivt, hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknadsfrist 13. februar 2020.

Søk her

Spørsmål om stillingen?

Kontakt