Styret for dagligvarehandelen

Navn Tittel Virksomhet

Leder

Bård Gultvedt

Direktør for næringspolitikk- og
myndighetskontakt
NorgesGruppen ASA 

Representanter

Per Ola Drøpping

Direktør marked dagligvare Asko Norge AS

Marianne Schulstad Johannessen (vara)

Driftsdirektør

Joker og Nærbutikken

 

NorgesGruppen ASA

Bjørn Takle Friis

Kommunikasjonsdirektør Coop Norge SA 
Bjørn Vik Mo

Viseadministrerende direktør Trøndelag

Coop Midt-Norge SA
Ingvill Størksen (vara)

Direktør politikk og myndighetskontakt

 

Coop Norge SA 
Christian Lykke

Styreleder

I K Lykke AS (Bunnpris)
Anders Moe (vara)

Direktør for kategori og innkjøp

I K Lykke AS (Bunnpris)