Styret for dagligvarehandelen

Styret for dagligvarehandelen

Navn

Virksomhet

Christian Lykke I K Lykke AS (Bunnpris) Styreleder
Anders Moe I K Lykke AS (Bunnpris)
Bjørn Takle Friis Coop Norge SA 
Bjørn Vik-Mo Coop Midt-Norge SA
Bård Gultvedt NorgesGruppen ASA
Ingvill Størksen Coop Norge SA 
Grete Ovanger Asko Nord AS
Stein Rømmerud NorgesGruppen ASA