Styret for finans

Navn

Virksomhet

Styreleder

Otto Havneraas

Collectia AS

Nestleder

Anders Kjøs

Convene collection AS

Styremedlemmer

Margrete Kvalvaag Aakvik

Aurokap Norge AS

Bjørn Grønnesby

Kreditorforeningen SA

Kristian Undli

Klare inkasso AS

Marius Wærsten

Fair group AS

Svein Ove Kvalsund

Kravia AS

Vararepresentanter
Margrete Kvalvaag Aakvik

Collectio AS

Astrid Hoston

Orkla credit AS