Styret for inkasso

Navn

Virksomhet

Anders Kjøs

Convene collection AS

Astrid Hoston

Orkla credit AS

Bjørn Grønnesby

Kreditorforeningen SA

Kristian Undli

Klare inkasso AS

Margrete Kvalvaag Aakvik

Collectio AS

Marius Wærsten

Fair group AS

Otto Havneraas

Collectia AS

Svein Ove Kvalsund

Kravia AS