Styret for kultur og opplevelser

Styret for kultur og opplevelser

Navn Virksomhet  Rolle
Siri Aavitsland Museum Stavanger AS Styreleder
Anine Nicolaisen All Things Live Norway AS             
Ante Rune Giskeødegård ALH AS    
Espen L. Pedersen Film&Kino  
Marius Widerøe
Konsertsystemer Llb AS  
Per Arne Alstad Alstad Tou Scene AS  
Elizabeth Sellevold

Forlaget Vigmostad & Bjørke