Styret for servicehandel

Navn Tittel Stilling

Styreleder

Tom Borgersen
 

Daglig leder  BEST stasjon AS

Nestleder

Trine Larem Olsen
 

Daglig leder

Mosjøen servicesenter
Esso Forhandlerforening

Anita Sørlundsengsen

Retail direktør St1 Norge AS

Kurt Lilleng

Daglig leder

Tanabru Service AS
Norsk Retailer forening/Shell

Egil Leganger

Representant YX / 7-Eleven
Kjetil Foyn
 
Marketing- og kommunikasjonsdirektør Circle K

Hans Petter Andersson

Representant YXFF YX Norge AS
Thor Kristian Korsvold
 
Daglig leder YX Norge AS
André Svavik Daglig leder

Sem energistasjon as

Ole Bjarne Strømmen Leder i Norsk Retailer Forening Norsk Retailer forening
Kristine Stranne NorgesGruppen Servicehandel