Styret for servicehandel

Styret for servicehandel

Navn Virksomhet

Trine Larem Olsen

Mosjøen servicesenter
Esso Forhandlerforening
Styreleder

Hans Petter Andersson

YX Norge AS

Nestleder

Anita Sørlundsengsen

St1 Norge AS

Erik Trevor

Caet Holding AS
Kjetil Foyn
 
Circle K
André Svavik

Sem energistasjon as

Ole Bjarne Strømmen Norsk Retailer forening
Kristine Stranne NorgesGruppen Servicehandel