Styret for teknisk handel

Navn Virksomhet
Lars Tendal Dahl Optimera
Runar Hansesætre Ahlsell
Bjørn Moen Heidenreich