Styret for Virkes bransjeområde ideell og frivillighet 01.07.17-30.06.19

Navn Tittel Virksomhet
Styreleder    
Idar Magne Holme Administrerende direktør/forstander Diakonhjemmet
Styremedlem    
Jan Elverum Generalsekretær Blå Kors
Svein Iversen Daglig leder Betanien Alta
Brit Munthe Daglig leder  Domkirkehjemmet
Marit Ecklo Brevik Daglig leder Frikirkens Hovedkontor
Lars Erik Flatø Administrerende direktør Modum Bad
Stian Slotterøy Daglig leder Frivillighet Norge
Kjersti Versto Roheim Rektor Sagavoll Folkehøgskole
Helmut Liessem Generalsekretær CRUX
Representanter    
Kristin Wall Direktør Lade behandlingssenter
Per Kristian Lund Rektor Nordmøre Folkehøgskole
Ingunn Moser Rektor VID
Heidi Furustøl Generalsekretær KFUK-KFUM speiderne
Morten Amundsen Administrerende direktør Bergen Røde Kors sykehjem
Tor Inge Skjøtskift Administrerende direktør Lukasstiftelsen