Styret for Virkes bransjeområde reise Norge 2018-2019

Navn Tittel Virksomhet
Styreleder    
Preben Moen Direktør Gloppen Hotell AS
Styremedlem    
Per Rustberggaard Administrerende direktør Pers Hotell AS
Bernt Bucher Johannessen Daglig leder HANEN - næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat
og innlandsfiske
Arne Glenn Flåten Daglig leder/eier Vesterland Feriepark DA
Ingunn Sakshaug Daglig leder Tumlare Corporation AS
Anette Karlsson Daglig leder Haman Group AS