Styret for Virkes bransjeområde reiseliv og opplevelser 2019-2020

Navn Tittel Virksomhet
Styreleder og medlem av sentralstyret    
Tor Erik Standal Daglig leder Atlanterhavsparken i Ålesund
Styremedlemmer    
Marit Vidnes Daglig leder Hvitserk of Norway
Kjellbjørg Mathiesen Daglig leder Artic guide service
Anette Karlsson General manager Haman Group
Steinar Aase Daglig leder Fjord Tours
Helene Ødven Daglig leder Bergen og Hordaland turlag (DNT)
Arne Glenn Flåten Daglig leder Vesterland feriepark
Per Rustberggard Daglig leder Pers hotell