Styret for Virkes bransjeområde for sko og tekstil april 2017- april 2019

Navn  Tittel Virksomhet
Styreleder    
Lars Sønsterud Daglig leder Sofus Klær AS
Styremedlem    
Bjørn Sigve Larssen Styreleder / eier Larssen Sko AS Mani
Erik Langmoen Kjedediektør Boys of Europe Voice AS
Nina Bakker HR-sjef KappAhl