Styret Virke Inkasso

På årsmøtet i Virke inkasso 13.mars 2018 ble følgende personer valgt til å utgjøre foreningens styre:

Navn Rolle Periode
Anette Willumsen – Lindorff Styreleder Ikke på valg.
Styreleder for 1 år
Liv-Kari Kroken – Visma Collectors Styrets nestleder Valgt for 2 år.
Nestleder for 1 år.
Baard Sig. Bratsberg – Kredinor Medlem Valgt for 2 år.
*Reidun Korsnes – Intrum Justitia Medlem Valgt for 2 år.
Per Olov Sjøgren – Conecto Medlem Valgt for 2 år.
Vibecke Beyer – Pacta Medlem Ikke på valg – 1 år igjen.
Sven Ingebretsen – Sergel Vara Valgt for 1 år.
Anne Marie Sandtorv Hansen –Demand Norge Vara Valgt for 1 år

*Reidun Korsnes gikk ut av styret 21.juni 2018 på grunn av endret arbeidssituasjon.
Sven Ingebretsen (opprinnelig varamedlem) møter som fast medlem i styret fra 21.juni 2018.