Styret for Virke trening 2019-2020

Navn Tittel Virksomhet Kontaktinfo
Styreleder      
Hilde Anita Sandvoll HR-direktør Stamina Trening AS
Nestleder      
Morten Hellevang CEO Fitnessgroup Nordic AS/EVO
Styremedlem      
Hilde T. Holck Administrerende direktør 3T AS 3T-Produkter
Johan Kristian Stubban Norgessjef Sats
Anita Koot Daglig leder Aktiv Otta
Lene Johansen   Spenst Alta
Trygve Amundsen   Nr 1 Fitness 
Espen Halvorsen   Trimhuset Horten