Styret for Virkes bransjeområde kiosk, bensin og service 2019/2020

Navn Tittel Firma
Styreleder    
Tom Borgersen
 
Daglig leder Best stasjoner AS
Nestleder    
Arild Jacobsen Daglig leder Parko AS/Esso forhandlerforening
Styremedlem    
Anita Sørlundsengsen
 
Retaildirektør St1 Norge AS
Synnøve Dahlen
 
Daglig leder Lerstad Bensin AS
Norsk Retailer forening/Shell
Egil Leganger
 
Daglig leder Kelsar bil / 7-Eleven
Kjell Birger Teigen
 
Franchisetaker Cirkle K Seljord
CIircle K Forhandlernes landsforening
Kjetil Foyn
 
Marketing- og kommunikasjonsdirektør Circle K
Vidar Bergheim
 

Daglig leder

Styreformann YXFF

Mones Centeret AS 
Thor Kristian Korsvold
 
Daglig leder YX Norge AS
Marianne Ødegaard Riibe
 
Administrerende direktør NorgesGruppen Servicehandel