Virkes sentralstyre 2017-2019

Navn  Virksomhet
President  
Nils Sund Malorama AS
Visepresident  
Jørn-Henning Theis Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Styremedlem  
Johan Johannson NorgesGruppen ASA
Preben Moen Gloppen Hotell AS
Øyvind Winther Apotek 1 Gruppen AS
Wenche Halvorsen Medlearn AS
Grete Herlofson Norske Kvinners Sanitetsforening
Jan Grønbech Google Norge AS