Virkes sentralstyre 2019 - 2021

Navn  Virksomhet
President  
Nils Sund Malorama AS
Visepresident  
Jørn-Henning Theis Haraldsplass Diakonale Stiftelse
Styremedlem  
Johan Johannson NorgesGruppen ASA
Preben Moen Gloppen Hotell AS
Margrethe Sunde Boots Norge AS
Wenche Halvorsen Medlearn AS
Grete Herlofson Norske Kvinners Sanitetsforening
Jan Grønbech Google Norge AS