Kontantplikt

Norge i ferd med å bli et kontantfritt samfunn. De fleste forbrukere foretrekker å bruke elektroniske betalingsløsninger, og kontanter står for en stadig lavere del av omsetningen i samfunnet.

Kort fortalt

 • I Sverige har det i praksis vært mulig for virksomhetene å si nei til kontanter siden 80-tallet. Det betyr ikke at kontanter har forsvunnet i det svenske samfunnet, eller at det er vanskeligere for svenske forbrukere å betale med kontanter, men har gitt virksomheter med høy ransrisiko eller lav kontantomsetning mulighet til å takke nei til kontantbetaling, så lenge det gjøres tydelig på forhånd.
 • I Danmark ble det i 2018 åpnet for at fysiske butikker ikke er forpliktet til å motta kontanter fra 22:00 til klokken 06:00 om morgenen på grunn av sikkerhetsproblemene.
 • I Norge er Skatteetaten tydelig på at det er kontanter som driver den svarte økonomien.
 • Under utbruddet av koronaviruset har vi sett enda et større fall i bruken av kontanter, og at samfunnet utvikler seg mot kontantfrihet.

Virke mener:

 • Virke ønsker frihet for virksomhetene til selv å velge om de skal ta imot kontanter eller ikke. Ikke forbud mot kontanter. Vi trenger en politikk som ser fremover, ikke skuer tilbake. Når forbrukerne velger kontantfritt er det den veien vi må gå.
 • Vi mener at valgfrihet vil sikre bedre løsninger som ivaretar sikkerheten for både virksomheter og forbrukere.

Siste oppdatering

 • : Virke og Forbrukertilsynet er uenige om tolkningen av finansavtaleloven.

  Virke mener at finansavtaleloven åpner for å ha kontantfritt salg, gitt at dette er tydelig kommunisert som et avtalevilkår til kunden. Forbrukertilsynet mener kontantfritt salg er et urimelig avtalevilkår. Med Forbrukertilsynets tolkning risikerer virksomhetene reaksjoner fra tilsynet om de nekter kontanter, enn så lenge.

  Vi har tatt opp saken med Justis- og Finansdepartementet, og mener at virksomheter som klart og tydelig informerer om at det ikke er mulig å betale kontant, ikke kan angripes for dette.

  Virke skal forhåpentligvis få til en presisering av regelverket som passer til vår tid med økende digitalisering, behov for kostnadseffektiv betaling, behov for å redusere svart omsetning og bidra til økt sikkerhet i butikkene.

 • : Stortinget behandlet forslag om å styrke kontantenes stilling.

  Se representatforslaget her

  Forslaget inneholdt krav til at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren, inkludert i alle betalingsmottakerens filialer, i salgsvogner, om bord på eller helt i nærheten av påstigningsstedet til transportmidler samt på andre tilsvarende steder.

  I tillegg skulle overtredelser straffes med bøter eller under særlig skjerpende omstendigheter med fengsel inntil tre måneder. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Virke mener forslaget går i feil retning (E24.no). 

  Regjeringen har varslet at den vil utrede en eventuell lovendring i finansavtaleloven som styrker eller presiserer kontant betaling.

  Norges Bank jobber med en utredning om digitale sentralbankpenger.