IA bransjeprogram for barnehager

Styringsgruppen for bransjeprogram barnehager består av representanter fra LO, Fagforbundet, Unio, Utdanningsforbundet, Delta, KS, Virke, Spekter v/ Nordlandia, PBL, FUS, KA, Arbeidstilsynet og NAV

Styringsgruppen ledes av KS, og Rakel Malene Solbu er prosjektleder.

Programmet har landet på tre innsatsområder

 • En bra dag på jobb fra Stami
 • HMS og helsefremmende arbeid
 • Tidlig Inn

Gjennomgående tema

 • Partssamarbeid: partenes roller og ansvar
 • Kvalitet: arbeidsmiljøets betydning for kvaliteten i barnehagen

Prosess

Vi har allerede gjennomført flere digitale workshoper med ulike barnehager, hvor målet har vært å få en felles forståelse for hvordan arbeidshverdagen har blitt endret.

Det har også vært et mål at å utfordre barnehagene til å sette i gang prosesser for nærværsarbeid i egen virksomhet. Via workshopene har det blitt klart at den nye jobbsituasjonen, med kohorter og inndelte grupper, har gitt utfordringer i arbeidet med nærvær og inkludering. Men situasjonen har også vist viktigheten av samarbeid, nærvær og inkludering. Dette er temaer som det må jobbes med kontinuerlig og over tid. Det ble også tydelig at barnehager som har utviklet velfungerende driftsnære partssamarbeidet har opplevd utfordringene med Covid-19 som mindre krevende enn barnehager som ikke har hatt denne arbeidsmetoden. 

Programplanen for bransjeprogram barnehager finner du her

Slik skal vi lykkes

 • Innsatsområdene

  Det er et mål at alle innsatsområdene skal være driftsnære og enkle å implementere i virksomhetene. Det vil derfor jobbes med å gjøre alle innsatsområdene så tilgjengelige og anvendelige som mulig. Siden hverdagen i norske barnehager er endret siden bransjeprogrammet begynte arbeidet, vil det være en dreining mot digitale løsninger, som filmer og webinarer.

 • En bra dag på jobb

  Er et verktøy som allerede er utviklet av Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Det er en arbeidsprosess spesielt utformet for fire spesifikke bransjer, blant annet barnehager, og tar utgangspunkt i faktorer som har betydning for arbeidsmiljøet akkurat i disse bransjene. Dette er et pilotprosjekt der utvalgte virksomheter tester ut prosessen.

  Her kan du lese mer om verktøyet

 • HMS og helsefremmende arbeid

  Det finnes mange gode verktøy og tiltak som allerede er tilgjengelig. Tilbakemeldingene fra barnehagene er ofte at det ikke er mangel på verktøy, men muligheten for å finne frem, legge til rette og treffe riktige beslutninger – i en travel arbeidshverdag. Et av målene i innsatsområdet er derfor å rydde, kartlegge og hjelpe virksomhetene til å finne frem i tiltak som allerede finnes. Dette vil gi arbeidsgruppen en god oversikt over hva som mangler og hvor behovet for å utvikle nye verktøy finnes.

 • Tidlig Inn

  Det har vært gjort en viktig og grundig kartlegging av ulike verktøy og metoder for å forebygge sykefravær. Mange av virksomhetene jobber godt med dette i dag, men flere rapporterer at det er usystematisk og tidvis tilfeldig hvordan arbeidet legges opp. Arbeidsgruppen har nå knyttet til seg IA-rådgivere fra NAVs Arbeidslivssenter og BHT slik at de skal være med å kvalitetssikre arbeidet før det iverksettes.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.