IA bransjeprogram for sykehjem

Styringsgruppen for bransjeprogram sykehjem består av representanter fra Fagforbundet, LO, Unio, Delta, Virke, KS, NHO Service- og handel, Norsk Sykepleierforbund, Arbeidstilsynet og NAV.

Styringsgruppen ledes av KS, og Sara Formo-Våreid er prosjektleder.

Bransjeprogrammet har fire prioriterte temaområder​:

 1. «En bra dag på jobb»​
  Videreutvikle og implementere STAMIS konsept​
 2. Systematisk HMS-arbeid​
  Risikovurdering på virksomhetsnivå​
 3. Mestring og kompetanse​
  Forebygging gjennom kompetansehevende tiltak, mestring i jobb​
 4. Organisering av arbeidet​
  Helsefremmende arbeidstidsordninger/heltidskultur, oppgavedeling

Her finner du programplanen

Kontakt