Miljøsertifisering gir makt til å påvirke positivt

Å være medlem av internasjonale sertifiseringsordninger gir Bergans større makt som innkjøper. Slik styrker de egen virksomhet og er med på å påvirke hele bransjen.

For Bergans er det viktig at materialene de bruker i produksjonen av fritidsutstyr er framstilt i tråd med anerkjente prinsipper for bærekraft, som etiske og miljømessige krav, kjemikaliehåndtering og dyrevelferd. Ved å bli med i, og ta i bruk, internasjonale sertifiseringsordninger som ivaretar disse kravene, sikrer de oppfølging av egne etiske retningslinjer på en måte som ikke ville vært like enkelt å utføre på egen hånd. Bergans oppfatning er at når flere selskaper stiller krav og bruker internasjonale ordninger, vil det bidra til at stadig flere leverandør i bransjen tilbyr mer bærekraftige materialer, og sikrestiller kjemikaliekrav og dyrevelferd i verdikjeden.

Reduksjon av skadelige kjemikalier

80 prosent av klimaavtrykket til et klesplagg kommer fra produksjonsfasen. Bergans lager tekniske klær som skal tåle røff bruk, vått vær og ha en kvalitet som gjør at produktene varer lenge. Bergans jobber hele tiden med å finne mer bærekraftige materialer og produksjonsprosesser – og sikre en ansvarlig bruk av kjemikalier. I dette arbeidet er merkeordningen bluesign® en svært verdifull partner. Ordningen tar sikte på å utelukke potensielt farlige stoffer fra hele tekstilproduksjonskjeden. Bergans har som mål at 100 prosent av deres produkter skal være bluesign®-godkjent innen utgangen av 2025.

Det har lenge vært vanlig å bruke fluorkarboner, såkalte PFAS-er, for å gjøre overflaten på ytterplagg vann- og smussavvisende. Her har Bergans satt mål om å erstatte all bruk av PFAS, og deltar blant annet i et forskningsprosjekt for å finne gode og mindre skadelige alternativer. Bergans har også tatt i bruk innovativ innfargingsteknologi fra We aRe SpinDye®, som reduserer bruken av kjemikalier med 90 % og vannforbruket med 75 %.

Resirkulert dun

All dun som brukes i Bergans-produkter er enten resirkulert eller sertifisert etter Responsible Down Standard (RDS). Denne standarden garanterer dyrevelferden gjennom hele verdikjeden. En av leverandørene til Bergans dunjakker er Re:Down, som samler inn og renser dun fra brukte klær og sengetøy. Re:Down har de samme gode egenskapene som ny dun og bidrar til en mer sirkulær økonomi i tekstilindustrien.  

Merinoull med dyrevelferd

Et annet eksempel er merinoull. I noen land har det vært vanlig å bruke en metode som kalles «mulesing» for å hindre at skadedyr setter seg fast i ulla og gjør sauen syk. Metoden er svært smertefull og er derfor forbudt i flere land. Bergans har utarbeidet en «Code of Conduct» som alle leverandører må forplikte seg til, og krever sertifikater for at merinoullen de bruker er mulesing-fri. Bergans jobber for tiden med å implementere Responsible Wool Standard (RWS), en sertifiseringsordning som gir en enda sterkere garanti for at dyrevelferden sikres gjennom hele verdikjeden. 

Merkeordninger Bergans benytter:

Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

For en del mindre virksomheter kan miljøsertifisering oppleves som for stort og omfattende. For disse anbefaler vi verktøyet «Ditt Spor», som hjelper dere å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd.

Slik fungerer det

Kom i gang

Oversikt_1.png

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.