Aktiv miljøledelse gir mindre avtrykk

Hos Princess blir bærekraftsarbeidet satt i system. Verktøy som Miljøfyrtårn og ISO-sertifiseringer er viktige hjelpemidler.

Princess er en av Norges største aktører innen interiør og tekstil, med 150 butikker over hele landet. Tekstilproduksjon er en av de mest forurensende industriene i verden, og bransjen møter stadig høyere krav til å dokumentere miljøavtrykket i hele verdikjeden – fra produksjon og arbeidsmiljø til transport og avfallshåndtering. Derfor jobber Princess aktivt med å redusere miljøbelastningen i alle ledd de kan påvirke.

Princess konsentrerer arbeidet om følgende tre områder:

  • mest mulig bærekraftige produkter
  • mindre emballasje
  • effektiv transport

Miljøfyrtårn i hele kjeden

Som mange andre ser Princess nytten av miljøstyringssystemer for å styrke arbeidet. De har særlig hatt nytte av ISO14001-standarden og Miljøfyrtån. Princess begynte arbeidet med Miljøfyrtårn i 2008, og er den første norske kjeden innen detaljhandel som fikk alle butikker og hovedkontoret Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Det gir digital tilgang til konkrete verktøy for å jobbe målrettet med arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og miljø. Butikksjefene i Princess må selv rapportere inn i verktøyet og får derfor opplæring både sentralt og lokalt. Dette gjør ledere og ansatte mer bevisste og bedre rustet til å svare på spørsmål fra kunder. Det bidrar også til kontinuerlige forbedringer. For eksempel er ansatte raskt ute med å rapportere til hovedkontoret hvis produkter er pakket inn i for mye plast.

Tydelige resultater

Princess kobler Miljøfyrtårn med ISO14001, en av verdens mest anerkjente systemstandarder for miljøledelse. Siden de startet med verktøyet i 2017, har de oppnådd betydelige forbedringer på viktige miljømål de har satt:

  • Bærekraftige produkter: Andel produkter merket med godkjent miljøsertifisering (f. eks Svanemerket og Fairtrade) har økt fra 19 til 45 prosent.
  • Mindre emballasje: Plastemballasjen er redusert med 11 prosent.
  • Effektiv transport: Fyllingsgraden i varecontainerne har økt fra 89,5 til 93 prosent.
  • CO2-avtrykk: Antall leveringer til butikkene er redusert til halvparten i lavsesong (fra to til én levering i uka).

Bærekraftsarbeid lønner seg for Princess. Myndighetene, innkjøpere og forbrukere ønsker bærekraftig produksjon, og finansaktører og banker ønsker lavest mulig klimarisiko på investeringer og lån. Slik gir arbeidet også et konkurransefortrinn.

Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

For en del mindre virksomheter kan miljøsertifisering oppleves som for stort og omfattende. For disse anbefaler vi verktøyet «Ditt Spor», som hjelper dere å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd.

Slik fungerer det

Kom i gang

Oversikt_1.png

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.