Oppdateringer

 • : Fagdag, årsmøte og valg i bransjestyret

  Fagdag og årsmøte blir arrangert torsdag 28. april kl. 11:00-16:00 på Felix konferansesenter på Aker Brygge. Mer informasjon og påmeldingsinfo kommer.

  Innkalling til årsmøte kommer per e-post.

  I år er styreleder og to styremedlemmer til bransjestyret på valg. For å melde din interesse hos valgkomiteen kan du ta direkte kontakt med og . Frist: Snarest og senest innen 1. mars.

 • : Oppdatert bransjestandard for konvertering av inkassoporteføljer

  Her er seneste versjon av bransjestandarden for konvertering av inkassoporteføljen.

  Standarden vil bli forvaltet videre av en ressursgruppe og om du har innspill til den er det bare å sende en epost til

  Siste versjon finner dere på Aptic sine hjemmesider

 • : Inkassodokumenter på EHF

  Etter initiativ fra aktører i bransjen har Virke satt i gang et prosjekt for å få på plass inkassodokumenter via EHF.

  I dag er digitalisering av inkassobrev kommet langt i B2C-segmentet, men det er veldig få muligheter i B2B-segmentet. Inkassodokumenter på EHF vil ikke bare redusere distribusjonskostnad, men også redusere behandlingstid hos mottaker.

  Virke har derfor tatt kontakt med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for å se om det er mulig å få til en løsning. Vi vil komme med oppdateringer så raskt det kommer nyheter på dette området.

 • : Færre inkassosaker i 2020

  Ferske tall fra Finanstilsynet viser en nedgang i antall inkassosaker i 2020 sammenliknet med året før. Nedgangen kan i stor grad skyldes ulike korona-tiltak, mens noe av effekten kan også komme av etableringen av det offentlige gjeldsregisteret i 2019. Tallene viser at inkassogjelden til norske bedrifter og forbrukere falt i andre halvår 2020. Det er første gang den totale inkassogjelden har falt på mange år.

  Les mer her