Virke gravferds styre

Virke gravferd har egne årsmøter, eget representantskap og et eget styre. Våre organer er underlagt Hovedorganisasjonen Virkes organer. Du kan lese mer om organiseringen i våre vedtekter.

Styret for gravferd

Navn 

Firma

Styreleder

 
Jan Willy Løken Jølstad Begravelsesbyrå AS

Nestleder

 
Gunhild Melbø Tajet  Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer (GSB)

Styremedlemmer

 
Vanja Grønhaug Bodin Gravferd AS
Kristin Lian  M. Jacobsens Eftr. AS
Tore Huuse Øwre Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS
Vararepresentanter  
Frode Mikkelsen Hauglandshella Begravelsesbyrå AS
Puntervoll, Selma Begravelsesbyrået Puntervoll AS