Julehandelen

Hvordan blir julehandelen? Hvor mye penger kommer Ola og Kari til å bruke? Her finner du prognoser for julehandelen, analyser for ulike bransjer og løpende oppdateringer.

Årlige prognoser

Virke lanserer hvert år løpende prognoser og tall på nordmenns julehandelsvaner. Estimatene er blant annet fordelt på snittforbruk per person, fordeling på fylke, bransje og kategori.

2020: Nordmenn vil kjøpe mat og drikke for nær 28 milliarder i desember

Nordmenn vil handle mat og drikke for 27,7 milliarder kroner i desember i år, en oppgang på rundt 3,1 milliarder kroner fra i fjor. Hovedårsaken til rekordveksten er de stengte landegrensene på grunn av koronasituasjonen. Hver nordmann vil bruke 5 170 kroner på mat og drikke i desember, det er 540 kroner mer enn i fjor. Av desemberhandelen av mat og drikke og andre dagligvarer blir 22,7 milliarder kroner handlet i dagligvarebutikkene. I tillegg handles det for snaue 3,4 milliarder kroner i vinmonopolutsalg og taxfreebutikker og for vel 1,7 milliarder kroner i kiosker, bensinstasjoner (kun dagligvarer) og i andre spesialbutikker med salg av nærings- og nytelsesmidler.

Historisk vekst i julehandelen tross strenge smitteverntiltak

Dette er annerledesåret, og julehandelen er intet unntak. Koronapandemien og stengte grenser bidrar til at vi forventer historisk vekst i årets julehandel. Samtidig er det store forskjeller på tvers av bransjer og geografi, og en del virksomheter sliter tungt nå som smittevernstiltakene er strammet inn i igjen.

Desemberhandel brutt ned på fylke

Desemberhandel brutt ned på fylke. Kilde: Kvarud Analyse
Kilde: Kvarud Analyse

Desemberhandel per innbyggerDesemberhandel per innbygger. Kilde: Kvarud Analyse

Kilde: Kvarud Analyse

Prognoser for omsetningGraf prognoser for omsetning graf

Kilde: Kvarud Analyse

Stengte grenser gir midlertidig oppsving

På grunn av koronapandemien vil vi bruke om lag 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester i november og desember i år enn i de samme månedene i fjor. Dette er penger som i år i stor grad vil bli brukt på varer. Stengte grenser gjør at om lag tre milliarder kroner som normalt brukes på mat og drikke over grensa i år vil bli lagt igjen i Norge.

God julehandel er viktig for norsk økonomi

Din og min etterspørsel utgjør om lag halvparten av etterspørselssiden i norsk økonomi, og av dette igjen retter omtrent halvparten seg mot varer. I tillegg utgjør omsetningen i november og desember en stor andel av årsomsetningen i detaljhandelen. En god julehandel er derfor viktig for norsk økonomi, og i år kan det redde mange av virksomhetene som sliter.

Vinnerne i årets julehandel vil i stor grad være de samme som har gjort det bra tidligere i år også, som mat og drikke, elektronikk, lavprisbutikker med bredt vareutvalg og netthandel. Sentrumshandelen i de største byene, hvor bransjer som klær, sko og mote utgjør en stor del av bildet, vil få det tøft på grunn av at så mange sitter på hjemmekontor.

Black Friday blir til Black Week

Trenden mot at deler av julehandelen, med unntak av kjøp av julemat, flyttes fra desember til november vil fortsette i år. I fjor utgjorde novemberhandelen 47,2 prosent av detaljhandelen i årets to siste måneder. I år er det antatt at andelen vil øke til 47,6 prosent.

De siste årene har det vært stabilt høy omsetning på Black Friday, og omsetningen har økt gjennom hele Black Week. Virke mener denne trenden vil forsterkes i år. I år antas det at norske fysiske butikker og norske netthandelsbutikker vil omsette for 3,3 milliarder kroner på Black Friday. Dette vil være et fall på 10 prosent fra i fjor. Omsetningen under «Black Week» anslås imidlertid til 15,5 milliarder kroner, en økning på 1,5 milliarder kroner.

Siste oppdatering

 • : Nordmenn julehandlet til ny rekord på 124 milliarder kroner

  Foreløpige resultater viser at nordmenn økte handelen i november og desember med over 13 prosent, og dermed julehandlet for 124 milliarder kroner. De fysiske butikkene opplevde en vekst på 11 prosent, og netthandelen en vekst på 55 prosent. Netthandelen sin totale andel av julehandelen kom på 11 milliarder kroner. På kjøpesentrene var kategoriene hus og hjem og mat og drikke vinnerne med en vekst på henholdsvis 16,2 og 15,5 prosent. I klær-, sko- og veskebutikkene på kjøpesentrene falt omsetningen med hele 17 prosent i november og desember. Omsetningen i spesialbutikkene[1] økte med 2,7 prosent sammenlignet med i fjor.

  Selv om antallet besøk på kjøpesentrene gikk ned med 13 prosent under julehandelen i 2020 sammenlignet med 2019, steg omsetningen med 6 prosent. De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, er beregnet ut fra kjøpesenterutviklingen i november og desember og SSBs detaljomsetningsindeks for november.

  Les pressemeldingen her

  [1] Med spesialbutikker menes bl.a. sportsbutikker, apotek, blomsterbutikker, parfymerier, bokhandel, gullsmedbutikker, urmakere, fotobutikker, platebutikker, brillebutikker, leketøysbutikker og dyrebutikker.

 • : Enda en julehandelsrekord i uke 49

  Foreløpige resultat fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene økte med 14,2 prosent i uke 49, 30. november til 6. desember, sammenlignet med samme uke i fjor.

  Veksten for uke 45-49 er på 9,5 prosent. I uke 49 gjorde butikker i kategoriene hus og hjem og mat og drikke det sterkest med en omsetningsvekst på henholdsvis 24,6 og 23,3 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor. I klær-, sko- og veskebutikkene falt omsetningen med 9,7 prosent.

  Virkes foreløpige beregning bygger på resultat fra 190 kjøpesenter. Fordi kategorien mat og drikke, som er i sterk vekst, utgjør en mindre andel av omsetningen på kjøpesentrene enn i butikkhandelen totalt, og fordi netthandelen, som også er i sterk vekst, ikke er en del av beregningen er det rimelig å anta at veksten i butikkhandelen totalt er enda høyere enn beregningen viser.

 • : Nedgang på Black Friday, men rekordsterk Black Week

  Foreløpige resultat fra Black Week viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene økte med 8,9 prosent i år, sammenlignet med Black Week i fjor. På Black Friday opplevde butikkene en nedgang på 29,6 prosent. Omsetningen på Black Friday utgjorde dermed bare 21,9 prosent av omsetningen under Black Week i år, mot 32,8 prosent i fjor. Veksten i de fire første ukene av november er på 8,3 prosent.

   Butikker i kategoriene mat og drikke og hus og hjem gjorde det sterkest med en omsetningsvekst på henholdsvis 20,1 og 19,7 prosent, sammenlignet med Black Week i fjor. Omsetningen i spesialbutikkene* var 6,1 prosent høyere i år. I klær-, sko- og veskebutikkene falt omsetningen med 16,2 prosent.

   Virkes foreløpige resultatprognose bygger på resultat fra 190 kjøpesenter. Fordi kategorien mat og drikke, som er i sterk vekst, utgjør en mindre andel av omsetningen på kjøpesentrene enn i butikkhandelen totalt, og fordi netthandelen, som også er i sterk vekst, ikke er en del av prognosen er det rimelig å anta at veksten i butikkhandelen totalt er enda høyere enn prognosen viser.

   Her kan du lese hele pressemeldingen

   * Med spesialbutikker menes blant annet sportsbutikker, apotek, blomsterbutikker, parfymerier, bokhandel, gullsmedbutikker, urmakere, fotobutikker, platebutikker, brillebutikker, leketøysbutikker og dyrebutikker.

  1. : Rekordstart på julehandelen viser at nordmenn tar koronaansvar

   De foreløpige resultatene fra julehandelen på kjøpesenter i uke 47 viser en vekst på hele 18,8 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor. De tre første ukene av november samlet har en vekst på 8 prosent. Den sterke veksten ser ut til å skyldes den midlertidige grensehandelsstoppen, stoppen i tjenestekonsum og at nordmenn tar ansvar for smittevernet gjennom å begynne julehandelen tidlig.

   I uke 47 hadde butikkene innen hus og hjem klart størst omsetningsøkning med 44 prosent. Butikkene innen mat og drikke økte omsetningen med 26 prosent. Omsetningen i spesialbutikkene var 11,8 prosent høyere enn i uke 47 i fjor. I klær-, sko- og veskebutikkene førte strenge smitteverntiltak til et fall i omsetningen på 16 prosent.

   Til tross for sterk nedgang, er nedgangen mindre enn i de to foregående ukene. Virkes foreløpige resultatprognose bygger på resultat fra 190 kjøpesenter. Fordi kategorien mat og drikke, som er i sterk vekst, utgjør en mindre andel av omsetningen på kjøpesentrene enn i butikkhandelen totalt, og fordi netthandelen, som også er i sterk vekst, ikke er en del av prognosen er det rimelig å anta at veksten i butikkhandelen totalt er enda høyere enn prognosen viser.

   Her kan du lese hele pressemeldingen

  2. : Pressemelding: Historisk vekst i julehandelen tross strenge smitteverntiltak

   Virkes julehandelsprognose anslår at vi kommer til å handle for 57 milliarder kroner i november og 63 milliarder i desember, en samlet økning på 10,5 prosent fra i fjor.

   Prognosen, som er utført av Kvarud Analyse på oppdrag for Virke, viser at bare i desember vil hver og en av oss bruke 11 760 kroner på julehandelen i år, over 1 100 kroner opp fra i fjor.

   Her kan du lese hele pressemeldingen

  Kontaktperson