Forretningsjuridiske tjenester

Vi hjelper deg med forretningsjuridiske spørsmål. Vi har en advokat på vakt hver dag som besvarer henvendelser.

Dette er et lavterskeltilbud som gir deg juridisk rådgivning innenfor ca 30 minutter. Du kan også avtale videre bistand mot betaling.

Ta kontakt på telefon 22 54 17 00 tast 1 og 2, eller send e-post til forretningsjuridisk@virke.no.

Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 09.00-15.00. 

Vi hjelper deg også med advokatoppdrag og bistand i rettsaker

 • Advokatoppdrag

  Vi tilbyr forretningsjuridisk advokatbistand til våre medlemmer til en svært fordelaktig pris. Våre erfarne forretningsadvokater kjenner medlemmene og bransjene godt. Fra 1. januar 2020 er timeprisen for medlemmer 1750 kroner eks. mva.

  Vi bygger og utvikler kompetanse etter medlemmenes behov. Vår spesialkompetanse er innen følgende områder:

  • Generell kontraktsrett
  • Agentrett- og distribusjon
  • Husleie og eiendom
  • Offentlige anskaffelser
  • Konkurranserett
  • Selskapsrett
  • Forbrukerkjøp
  • Markedsføringsrett
  • Immaterielle rettigheter
  • Personvern
  • Konkurs og pengekrav
  • Tvisteløsning/ prosess
 • Bistand i rettsaker

  Virke tilbyr rettsaksbistand innen et bredt spekter av forretningsjuridiske rettsområder, herunder kontraktsrett, selskapsrett og fast eiendom. Vårt mål er å hjelpe medlemmene med å finne en best mulig løsning på saken.

  Som medlem bør du ta kontakt oss dersom du ønsker å ta ut stevning, eller når du mottar stevning fra motparten eller retten. Vi bistår også med saker for forliksrådene. Våre advokater har god erfaring med forhandlinger og tvisteløsning, og bistår med alt fra utarbeidelse av saksdokumenter til føring av rettssaker til en svært gunstig medlemspris. Våre advokater prosederer saker over hele landet. Timehonoraret er 1750 kroner eks. mva.